Bedrijfsruimte Hoogeveen

bedrijfsruimte te huur in hoogeveen

Kantoorruimte met hal Stephensonstraat 119 Hoogeveen

Dit goed onderhouden bedrijfshal met kantoorruimte is gelegen op het industrieterrein Noord B-Oost van Hoogeveen. Het valt onder Industrieterrein De Wieken 2010 en heeft een uitgebreide bestemming voor diverse soorten bedrijvigheid. De locatie is vlakbij (circa 2km) van de A37 met rijrichting Zwolle / Duitse grens.

Het is een nette bedrijfsruimte voorzien van kantoorruimte, toiletten en de bijbehorende loods. De loods heeft een grote overheaddeur en is hierdoor goed bereikbaar. Voldoende parkeergelegenheid en indien gewenst zijn er diverse mogelijkheden m.b.t. oppervlakte buitenterrein. Dit buitenterrein is volledig omheind en verhard met betonklinkers. In overleg kunnen de gewenste m2 worden bepaald. Het terrein kan worden betreden door middel van een schuifpoort.

Bestemming:

De voor ‘Bedrijventerrein ‐ 3’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • bedrijven, behorende tot categorie 1 t/m 3.2, zoals genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten ‐ 3,
 • praktijkopleidingen ten behoeve van bedrijvigheid welke is toegestaan volgens lid 7.1 sub a.
 • detailhandel in auto’s, motoren, boten, caravans, keukens, sanitair, buitenmeubilair zoals buitenkeukens en tuinmeubelen, campingartikelen, woninginrichting en (grove) bouwmaterialen;
 • kringloopwinkels;
 • betonmortelcentrale ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf ‐ 1’;
 • productie van brood en/of banket ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf ‐ 2’;
 • opslag van materieel ten behoeve van wegenbouw ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf ‐ 3’;
 • inrichtingen en installaties die vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) d.d. 27 mei 2004 ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein ‐ bevi’;
 • e‐commerce;
 • vereniging ter plaatse van de aanduiding ‘verenigingsleven’;
 • tuincentrum ter plaatse van de aanduiding ‘tuincentrum’;
 • kantoren, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 1500 m2 bedraagt;
 • sociale werkvoorzieningen;

Aanvullende informatie:

 • Huurtermijn:
  • Vijf jaar met vijf optiejaren, danwel in overleg te bepalen.
 • Zekerheidsstelling:
  • Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur + B.T.W.
 • Huurprijsaanpassing:
  • De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Betalingen:
  • Per maand bij vooruitbetaling.
 • BTW voorwaarden:
  • De huurprijs wordt verhoogd met 21% BTW
 • Aanvaarding:
  • In overleg.
Neem contact met ons op

Ligging

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer